Các Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Thông Tin

VIỆT NAM CHÚNG TA ủng hộ “Copyleft” , là một thuật ngữ đối ngược với “Copyright”.

Nếu Copyright đề cao tính bản quyền thì Copyleft đề cao tính chia sẻ. Copyleft là thực hành cấp quyền tự do phân phối và sửa đổi tài sản trí tuệ với yêu cầu bảo lưu các quyền tương tự trong các tác phẩm phái sinh được tạo ra từ tài sản trí tuệ đó.

Hiểu nôm na nghĩa là khi bạn sử dụng bất cứ một tài sản trí tuệ được chia sẻ miễn phí cho công việc của bạn dưới quyền Copyleft, bạn phải có trách nhiệm và bổn phận tiếp tục chia sẻ nó , chứ không được dùng làm tài sản riêng nữa.Thực tiễn phổ biến để sử dụng Copyleft là hệ thống hoá các điều khoản sao chép cho một tác phẩm, bao gồm quyền tự do sử dụng tác phẩm , nghiên cứu tác phẩm, sao chép và chia sẻ tác phẩm với người khác, sửa đổi tác phẩm và phân phối các phiên bản đã sửa đổi của tác phẩm đó.

Biểu tượng của Copyleft là  , đối ngược với  biểu tượng của Copyright.

Copyleft   hỗ trợ chia sẻ tri thức tạo nên sự bình đẳng toàn thế giới.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin sau đây chi phối việc sử dụng trang web VIỆT NAM CHÚNG TA . Bằng việc truy cập vào trang web VIỆT NAM CHÚNG TA , bạn tự đồng ý và tuân thủ các điều khoản này.

  1. SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA TRANG WEB NÀY

Bạn được phép sử dụng , sao chép và chia sẻ tài liệu của VIỆT NAM CHÚNG TA miễn phí với điều kiện ghi rõ và chính xác tên tác giả , tên tài liệu và các thông tin liên quan như năm phát hành, thể loại, số trang,…vv.Vì chúng tôi chia sẻ miễn phí nên chúng tôi không cho phép kinh doanh hay bán lại tài liệu của VIỆT NAM CHÚNG TA từ thành viên, người dùng truy cập trang web, hay bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào.

  • THÔNG TIN ĐƯỢC GỬI QUA TRANG WEB

   Lưu ý rằng quyết định gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn tới trang web này sẽ tuân theo các luật và tiêu chuẩn về quyền riêng tư theo Điều 17 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hiệp quốc.VIỆT NAM CHÚNG TA không giữ quyền kiểm soát và và sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố lại) hoặc sử dụng sai mục đích bởi bất kỳ bên thứ ba nào thông tin được công khai tự nguyện thông qua hồ sơ của bạn, diễn đàn hoặc bất kỳ phần nào khác của Trang web. Nếu bạn chọn cung cấp công khai bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nào khác của mình trên Trang web, bạn tự chịu rủi ro. VIỆT NAM CHÚNG TA cũng không có trách nhiệm công khai thông tin cá nhân của người dùng tới bất cứ cơ quan tổ chức nào thuộc chính phủ Việt Nam.

  • QUY TẮC ỨNG XỬ

Bạn sẽ không đăng, truyền tải, hoặc cung cấp thông tin, thông qua hoặc liên quan đến Trang web: bất kỳ điều gì đang hoặc có thể (a) đe dọa, quấy rối, hạ thấp, thù hận hoặc hạ nhục; (b) nói xấu; (c) gian lận hoặc ngụy tạo; (d) tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc bị phản đối bởi cộng đồng; (e) bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý; khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm; hoặc khuyến khích hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động như “hack”, “bẻ khóa” hoặc “lừa dối”;(f) bất cứ vi rút, phần mềm gián điệp, hoặc mã máy tính, tệp hoặc chương trình có hại để xâm nhập, hoặc nhằm mục đích làm hỏng, hoặc chiếm đoạt hoạt động , hoặc để giám sát việc sử dụng, bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào;(g) bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, “thư rác”, hoặc cơ hội đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác; (h) sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp nào; (i) sử dụng Trang web để bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác; (j) sử dụng Trang web để thu thập hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về những người dùng khác của Trang web;(k) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đại diện nào của VIỆT NAM CHÚNG TA hoặc một Đơn vị liên kết; trình bày sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến Trang web; hoặc thể hiện, hoặc ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra;(n) sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc đề nghị bán, hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Tổ chức;(m) sao chép, nhân bản để bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào từ việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang web;(n) đăng, email, hoặc cung cấp thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào sau đây: tài liệu “vận động hành lang” hoặc “hoạt động chính trị đảng phái” mà không thông qua VIỆT NAM CHÚNG TA

  • SỰ AN TOÀN

VIỆT NAM CHÚNG TA làm việc để duy trì sự riêng tư của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, v.v.) có thể được thu thập thông qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, mặc dù Trang web này có các biện pháp bảo mật, Tổ chức không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép, mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Tương tự như vậy, Tổ chức từ chối trách nhiệm pháp lý đối với thông tin cá nhân được gửi qua Trang web này. Người dùng được khuyến cáo rằng họ tự chịu rủi ro khi gửi thông tin cá nhân đó.

  • KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Khách truy cập trang web không được đăng thông báo hoặc đưa ra tuyên bố liên quan đến diễn đàn không chính xác, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo. VIỆT NAM CHÚNG TA và các Đơn vị liên kết không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý kiến, lời khuyên, thông tin hoặc tuyên bố nào được đưa ra của các bên thứ ba. Các ý kiến ​​được thể hiện trong diễn đàn chỉ phản ánh ý kiến ​​của những cá nhân đã gửi ý kiến ​​đó và có thể không phản ánh ý kiến ​​của VIỆT NAM CHÚNG TA.

  • ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN , TÊN NGƯỜI DÙNG VÀ MẬT KHẨU

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với VIỆT NAM CHÚNG TA để truy cập các Dịch vụ hoặc khu vực nhất định của Trang web. Đối với bất kỳ đăng ký nào như vậy, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn và bạn không được sử dụng tên người dùng (hoặc địa chỉ email) đã được người khác sử dụng; điều đó có thể được hiểu là mạo danh người khác; cái đó thuộc về người khác; vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào; chúng tôi cũng có thể từ chối vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi. Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng bởi bất kỳ người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ mật khẩu nào bạn có thể sử dụng để truy cập Trang web và đồng ý không chuyển mật khẩu hoặc tên người dùng của bạn, hoặc cho mượn hoặc chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập của bạn vào Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các tương tác với Trang web xảy ra liên quan đến mật khẩu hoặc tên người dùng của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho VIỆT NAM CHÚNG TA về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tên người dùng của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến tài khoản của bạn hoặc Trang web, và để đảm bảo rằng bạn đăng xuất / thoát khỏi tài khoản của mình với Trang web (nếu có) tại cuối mỗi phiên truy cập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào đã nêu ở trên.

  • SỰ CHO PHÉP

Vì mục đích rõ ràng, bạn sẽ giữ quyền sở hữu đối với bất kỳ tài liệu nào bạn gửi qua Trang web (mỗi tài liệu, một “Nội dung gửi”). Theo đây, bạn cấp cho VIỆT NAM CHÚNG TA một quyền và giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, mà không phải bồi thường cho bạn: (a) sử dụng, tái sản xuất, phân phối, điều chỉnh (bao gồm cả không giới hạn chỉnh sửa, sửa đổi, dịch và định dạng lại), tạo các tác phẩm phái sinh của, truyền tải, hiển thị công khai và thực hiện công khai Nội dung gửi như vậy, trên bất kỳ phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển, cho mục đích phi lợi nhuận của VIỆT NAM CHÚNG TA, và (b) cấp phép lại cho các quyền đã nêu ở trên, thông qua nhiều cấp phân phối (tức là, phương tiện truyền thông), ở mức độ tối đa được luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, đề xuất hoặc tài liệu nào khác (“Phản hồi”), cho dù liên quan đến Trang web này hay cách khác, thì Phản hồi đó sẽ được coi là một Nội dung gửi và bạn theo đó thừa nhận và đồng ý rằng Phản hồi đó không phải là bí mật và việc bạn cung cấp Phản hồi như vậy là vô cớ, không được yêu cầu và không có giới hạn, đồng thời không đặt VIỆT NAM CHÚNG TA dưới bất kỳ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác.

  • SỰ LIÊN KẾT

Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác và các tài nguyên trực tuyến. Vì VIỆT NAM CHÚNG TA không có quyền kiểm soát đối với các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả VIỆT NAM CHÚNG TA và các Đơn vị liên kết đều không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và cả VIỆT NAM CHÚNG TA cũng như các Đơn vị liên kết đều không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào , quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn thông qua các trang web hoặc tài nguyên đó. Các trang web khác có thể cung cấp liên kết đến Trang web có hoặc không có sự cho phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng VIỆT NAM CHÚNG TA và các Đơn vị liên kết không xác nhận các trang web đó, cũng như không và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ liên kết nào từ các trang web đó đến Trang web, bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua các trang web khác như vậy, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến trang web đó.

  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của Trang web và các máy chủ mà từ đó Trang web được vận hành, chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoặc vẫn an toàn, hoàn chỉnh hoặc chính xác, hoặc việc truy cập vào Trang web sẽ không bị gián đoạn. Trang web có thể bao gồm các thông tin không chính xác, sai sót và các tài liệu vi phạm hoặc xung đột với Thỏa thuận này. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện các thay đổi trái phép đối với Trang web. Nếu bạn biết bất kỳ sự thay đổi trái phép nào của bên thứ ba đối với Trang web, hãy liên hệ với chúng tôi kèm theo mô tả về (các) tài liệu đang được đề cập và URL hoặc vị trí trên Trang web nơi (các) tài liệu đó xuất hiện. VIỆT NAM CHÚNG TA sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào do những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của mình.