Book

“Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities.”

-R. David Lankes- 

Bạch Mã forest, Thừa Thiên Huế province, Vietnam

Học Chính Sách Công Qua Chuyện Đặc Khu

Tác giả: Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang